16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. 1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, 2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, 3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, 4 Na ipinahayag na Anak ng Dios na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan, … Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Romans 1:16 The Righteous Shall Live by Faith 16 For d I am not ashamed of the gospel, for it is e the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew f first and also to g the Greek. Romans 1:16 Salvation comes to us through the Jewish people in our Lord Jesus Christ. Romans Road Tagalog. Romans 1:16 - Bible Search (Roma) Romans 1:16. Romans 1:16 - Bible Search (Roma) Romans 1:16. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Romano 16:16-Mangagbatian kayo ng banal na halik. Through Jesus Christ we have peace toward God, and to God we have access by faith into this grace, and we glory in the hope of the glory of God (Romans 5:1-2). As by one man sin entered into the world, so by the justice of one are we justified (Romans 5:12, 13, 15, 18-19). English-Tagalog Bible. Romans 1 Greeting. Romans 3:21-31; 4:1-25). 16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. Romans 16 Personal Greetings. Thomas R. Porter, Our Founder April 15, 1936 – June 15, 2008 Shirley Porter, Co-Founder ... Ministry Verse. 1 Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: 2 Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. By Jesus Christ were we reconciled to God (Romans 5:10,11). It was written to answer a specific problem … And since all men are sinners (3:9-20), and the gospel deals with the issue of sin and alienation from God (5:1-11), all men are freely offered the gospel irrespective of nationality, religion, sex, education, etc. 3 O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 1 Mga Taga-Roma 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Faith in Christ. The promised salvation message came historically to the Jew first, but by priority and privilege our obligation of love continues to bring the sweet message of … Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Footnotes. Romans 1:16-17 King James Version (KJV). Personal Greetings Romans 16. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, (Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,) Concerning his Son Jesus Christ our 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa … As Paul will make abundantly clear throughout the letter to the Romans, salvation is by faith alone (cf.